Sık Sorulan Sorular

B.E.D.’da hangi metodlar kullanılmaktadır?

Farklı Sorgulama Teknikleri, Bilinç Teknolojileri, İki Nokta tekniği, Enerji Meridyen Stimulasyon Sistemleri, Serbest Bırakma Teknikleri, Enerji Şifa Teknikleri ve Deeksha enerji aktarımı ile Yüksel Yıldırımın özgün sistemi.

Sorgulama Teknikleri nedir?

Yaptığımız her yorum, analiz ve davranışlarımızın temelinde kendimize sorduğumuz sorular yer almaktadır.Ne sorarsak onun cevabını alır ve yaşarız. Diğer bir deyişle, hayat sorularımıza cevaptır diyebiliriz. Çoğunlukla neyi nasıl sorduğumuzu fark etmeden rahatsızlık veren duygu ve düşüncelerimizi değiştirmeye çabalarız.  Oysa bu çabalar aynı düşünce ve duyguların tekrarına sebep olur. Doğru soru sormayı öğrenmek ve düşünce ve inanç kalıplarımızı doğru bir şekilde sorgulamak ve bunu alışkanlık haline getirmek, bizi bu tekrar çemberinden hızla çıkartır ve  sürpirizlerle dolu yepyeni olasılıklara kapımızı aralar.

Bilinç Teknolojileri nedir?

Bilimin bilinç’in ne olduğuna dair henüz kesin bir yanıt bulamadığı, bununla beraber kuantum fiziği ile birlikte bilincin yaşadığımız evren ve madde üzerinde etkili olduğunun ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Doğal olarak beyin, zihin ve bilinç konularında her gün yeni bilgilere ulaşılmakta ve yeni teoriler ortaya atılmaktadır. Zihin gücü ile iyileşme, enerjetik dönüşüm sistemleri, kuantum düşünce modelleri, NLP gibi değişik yöntem, metod ve teknik ortaya çıkmakta insan potansiyelini arttırmak için insanlığa sunulmaktadır. B.Yüksel Yıldırım bu öğretilerin ve enerji şifa tekniklerinin birçoğunu uzun yıllar araştırarak eğitimler almış, bilgi, sezgi ve tecrübelerinin senteziyle kendine has pratik bir şifa uygulama yöntemi geliştirmiştir.

Enerji Şifa teknikleri Nedir?

Günümüzden binlerce yıl önce Uzak Doğu, Hawaii, Mısır gibi kadim kültürlerde tüm  varlığın özü olan, çinlilerin “chi”, japonların “ki”, hintlilerin “prana” adını verdiği, “yaşam enerjisi” alanının dengelenmesinin bedenin kendi kendini iyileştirme sürecini hızlandırdığı bilinmekteydi. Genel olarak bioenerji adı verilen daha çok eller ile enerji aktarmak sureti ile yapılan enerji ile şifa verme yetisi, halk arasında el almak olarak nitelendirilen inisiyasyon (uyumlanma) yolu ile, zahmetli ve uzun süren eğitim ve deneyim süreci sonunda elde edilebilmekteydi. Farklı isimler adı altında uygulanan bu tür kadim öğreti, metod ve teknikler günümüzde modern bilimin ve bilinç teknolojilerinin de desteğini kazanarak çok daha kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir hale gelmiştir. Böylece, enerji aktarımının yanı sıra enerjetik bilgi kalıplarını dönüştüren pratik yöntemler ve/veya frekans tedavileri modern tıp’a destek olarak daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. B. Yüksel Yıldırım yurt içinde ve dışında aldığı eğitimler ile uyumlandığı ve öğrendiği birçok farklı enerji şifa tekniğini kendi deneyimleri ile sentezleyerek kendine haz etkin bir tarz geliştirmiştir.

Enerji Meridyen Sitimulasyon Sistemleri nedir?

Yaşam enerjisi bedeni saran enerji meridyenleri vasıtası ile akmaktadır. Doğu tıbbında herhangi bir duygusal ve/veya fiziksel rahatsızlık belirtileri oluşmadan önce yaşam enerji akışında düzensizlikler meydana geldiği bilinmektedir. Bu akışı dengelemek üzere enerji meridyenleri sitimüle edilerek yapılan birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları akapunktur, meridyen terapileri, Qi-kong gibi egzersizler, EFT gibi yöntemlerdir. B.Yüksel Yıldırım’ın diğer teknik ve metodlar ile birlikte uyguladığı  enerji stimulasyon sistemi kolaylıkla öğrenilebilmekte ve  rahatsızlıkların temelindeki bilgi kalıplarının dönüşümünde kullanılarak hızlı etkili ve kalıcı sonuçlara ulaşılmaktadır.

İki Nokta Tekniği nedir?

Hawaii kökenli binlerce yıllık bir şifa tekniğidir. Enerjetik dönüşüm ile
hızlı, etkili ve kalıcı etki yaratır. Kalp ve sağ beynin entegre edilerek saf bilinç alanının sınırsız potansiyelinden yararlanmayı içerir. Yapmaktan ziyade  kendi önümüzden çekilerek evrensel bilincin bilgeliğine kendimizi bırakmakla ilgilidir.

Deekhsha (ilahi dokunuş) nedir?

Herhangibir  inanç sistemi veya sipirütüel öğretiye ait olmayan insanı zihinsel şartlanmalarından kopararak doğrudan kendi gerçekliğine götüren bir evrensel enerjidir. Beynin nörobiyolojik yapısının ve chakra sisteminin dengelenmesi ile bireyin birlik bilincine ulaşmasına aracı olan deekhsha enerji aktarımı, uyumlama almış uygulayıcılar tarafından, eller ile tepe chakraya dokunarak 2-3 dk süresince aktarılır. Sayısız faydası olan Deekhsha’nın en önemli kazanımı Birlik Bilincine ulaştırmasıdır. Deekhsa uygulayıcısı olan B.Yüksel Yıldırım bireysel ve grup çalışmalarında sezigleri doğrultusunda  bazen Deekhsah enerji aktarımı da yapmaktadır.

İki tam günlük B.E.D Seviye 1 workshop sonrası kendime veya başkalarına uygulama yapabilirmiyim?

Evet, workshop’da öğrendiklerinizi kendiniz ve yakınlarınıza uygulayabilir, bildiğiniz diğer metod ve tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz, pratiğinizin artması bakımından yararlı olacaktır. Ancak, uygulamalarınızın etkinliğinin artması için iki tam günlük “Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Seviye 2” Uygulamalı Eğitimin alınmasında ve Pratik Günlerine katılınmasında fayda vardır.

B.E.D. Uygulayıcısı olabilirmiyim?

Mucizeyim Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Sisteminin Uygulayıcılık Sertifika Programı yoktur. İsim hakkı saklı olduğundan profesyonel olarak bu isimler kullanılarak uygulayıcılık yapılamamakta, logo ve markası kullanılamamaktadır. Bununla beraber, B.Yüksel Yıldırım’ın  çalışmalarından öğrendiklerinizi kendiniz ve yakınlarınıza uygulayabilir, bildiğiniz diğer metod ve tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz. Pratiğinizin artması bakımından tavsiye edilmektedir.

B.E.D Eğitmeni olabirmiyim?

Mucizeyim’in Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Sisteminin Eğitici Sertifika programı yoktur. İsim hakkı saklı olduğundan profesyonel olarak bu isimler kullanılarak eğitmenlik yapılamamakta, logo ve markası kullanılamamaktadır. Bununla beraber B.Yüksel Yıldırım’dan öğrendiğiniz her bilgiyi paylaşabilir, uygulama yapabilir, bildiğiniz diğer metodlarla birlikte kullanabilirsiniz. Pratiğinizin artması bakımından tavsiye edilmektedir.