Sık Sorulan Sorular

B.E.D.’da hangi metodlar kullanılmaktadır?

Farklı Sorgulama Teknikleri, Bilinç Teknolojileri,İki Nokta tekniği, Enerji Meridyen Stimulasyon Sistemleri, Serbest Bırakma Teknikleri, Enerji Şifa Teknikleri ve Deeksha enerji aktarımı ile Başak Yüksel Yıldırım’ın
özgün sistemi.

Sorgulama Teknikleri nedir?

Yaptığımız her yorum, analiz ve davranışlarımızın temelinde kendimize sorduğumuz sorular yer almaktadır.Ne
sorarsak onun cevabını alır ve yaşarız. Diğer bir deyişle, hayat sorularımıza cevaptır diyebiliriz. Çoğunlukla
neyi nasıl sorduğumuzu fark etmeden rahatsızlık veren duygu ve düşüncelerimizi değiştirmeye çabalarız.
 Oysa bu çabalar aynı düşünce ve duyguların tekrarına sebep olur. Doğru soru sormayı öğrenmek ve düşünce
ve inanç kalıplarımızı doğru bir şekilde sorgulamak ve bunu alışkanlık haline getirmek, bizi bu tekrar
çemberinden hızla çıkartır ve  sürpirizlerle dolu yepyeni olasılıklara kapımızı aralar.

Bilinç Teknolojileri nedir?

Bilimin bilinç’in ne olduğuna dair henüz kesin bir yanıt bulamadığı, bununla beraber kuantum fiziği ile
birlikte bilincin yaşadığımız evren ve madde üzerinde etkili olduğunun ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz.
Doğal olarak beyin, zihin ve bilinç konularında her gün yeni bilgilere ulaşılmakta ve yeni teoriler ortaya atılmaktadır. Zihin gücü ile iyileşme, enerjetik dönüşüm sistemleri, kuantum düşünce modelleri, NLP, Matrix Energetics gibi değişik yöntem, metod ve teknik ortaya çıkmakta insan potansiyelini arttırmak için insanlığa sunulmaktadır. Başak Yüksel Yıldırım bu öğretilerin ve enerji şifa tekniklerinin çoğunu uzun yıllar
araştırarak eğitimler ve uygulayıcı sertifikaları almış, bilgi, sezgi ve tecrübelerinin senteziyle kendine
has pratik bir şifa uygulama yöntemi geliştirmiştir.

Enerji Şifa teknikleri Nedir?

Günümüzden binlerce yıl önce Uzak Doğu, Hawaii, Mısır gibi kadim kültürlerde tüm  varlığın özü olan, çinlilerin “chi”, japonların “ki”, hintlilerin “prana” adını verdiği, “yaşam enerjisi” alanının
dengelenmesinin bedenin kendi kendini iyileştirme sürecini hızlandırdığı bilinmekteydi. Genel olarak
bioenerji adı verilen daha çok eller ile enerji aktarmak sureti ile yapılan enerji ile şifa verme yetisi,
halk arasında el almak olarak nitelendirilen inisiyasyon (uyumlanma) yolu ile, zahmetli ve uzun süren eğitim
ve deneyim süreci sonunda elde edilebilmekteydi. Farklı isimler adı altında uygulanan bu tür kadim öğreti,
metod ve teknikler günümüzde modern bilimin ve bilinç teknolojilerinin de desteğini kazanarak çok daha kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir hale gelmiştir. Böylece, enerji aktarımının yanı sıra enerjetik bilgi
kalıplarını dönüştüren pratik yöntemler ve/veya frekans tedavileri modern tıp’a destek olarak daha yaygın
olarak kullanılmaya başlamıştır. Başak Yüksel Yıldırım yurt içinde ve dışında aldığı eğitimler ile uyumlandığı
ve öğrendiği birçok farklı enerji şifa tekniğini kendi deneyimleri ile sentezleyerek kendine haz etkin bir
tarz geliştirmiştir.

Enerji Meridyen Sitimulasyon Sistemleri nedir?

Yaşam enerjisi bedeni saran enerji meridyenleri vasıtası ile akmaktadır. Doğu tıbbında herhangi bir duygusal ve/veya fiziksel rahatsızlık belirtileri oluşmadan önce yaşam enerji akışında düzensizlikler meydana geldiği bilinmektedir. Bu akışı dengelemek üzere enerji meridyenleri sitimüle edilerek yapılan birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları akapunktur, meridyen terapileri, Qi-kong gibi egzersizler, EFT gibi yöntemlerdir. Başak
Yüksel Yıldırım’ın diğer teknik ve metodlar ile birlikte uyguladığı  enerji stimulasyon sistemi
kolaylıkla öğrenilebilmekte ve  rahatsızlıkların temelindeki bilgi kalıplarının dönüşümünde kullanılarak
hızlı etkili ve kalıcı sonuçlara ulaşılmaktadır.

İki Nokta Tekniği nedir?

Hawaii kökenli binlerce yıllık bir şifa tekniğidir. Amerikalı iki Doktor bu yöntemi Dünyaya tanıtmıştır.
Bu doktorlardan biri olan Dr.Richard Bartlett’in kurucusu olduğu Matrix Energetics sisteminin temelinde bu
teknik vardır. Enerjetik dönüşüm ile hızlı, etkili ve kalıcı etki yaratır. Kalp ve sağ beynin entegre edilerek
saf bilinç alanının sınırsız potansiyelinden yararlanmayı içerir. Yapmaktan ziyade  kendi önümüzden
çekilerek evrensel bilincin bilgeliğine kendimizi bırakmakla ilgilidir.

Deekhsha (ilahi dokunuş) nedir?

Herhangibir  inanç sistemi veya sipirütüel öğretiye ait olmayan insanı zihinsel şartlanmalarından
kopararak doğrudan kendi gerçekliğine götüren bir evrensel enerjidir. Beynin nörobiyolojik yapısının ve
chakra sisteminin dengelenmesi ile bireyin birlik bilincine ulaşmasına aracı olan deekhsha enerji aktarımı, uyumlama almış uygulayıcılar tarafından, eller ile tepe chakraya dokunarak 2-3 dk süresince aktarılır.
Sayısız faydası olan Deekhsha’nın en önemli kazanımı Birlik Bilincine ulaştırmasıdır. Deekhsa uygulayıcısı
olan Başak Yüksel Yıldırım bireysel ve grup çalışmalarında sezigleri doğrultusunda  bazen Deekhsah
enerji aktarımı da yapmaktadır.

İki tam günlük B.E.D Seviye 1 workshop sonrası kendime veya başkalarına uygulama yapabilirmiyim?

Evet, workshop’da öğrendiklerinizi kendiniz ve yakınlarınıza uygulayabilir, bildiğiniz diğer metod ve
tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz, pratiğinizin artması bakımından yararlı olacaktır. Ancak,
uygulamalarınızın etkinliğinin artması için iki tam günlük “Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Seviye 2” Uygulamalı Eğitimin alınmasında ve Pratik Günlerine katılınmasında fayda vardır.

B.E.D. Uygulayıcısı olabilirmiyim?

Mucizeyim Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Sisteminin Uygulayıcılık Sertifika Programı yoktur. İsim hakkı saklı olduğundan profesyonel olarak bu isimler kullanılarak uygulayıcılık yapılamamakta, logo ve markası kullanılamamaktadır. Bununla beraber, Başak Yüksel Yıldırım’ın  çalışmalarından öğrendiklerinizi
kendiniz ve yakınlarınıza uygulayabilir, bildiğiniz diğer metod ve tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz. Pratiğinizin artması bakımından tavsiye edilmektedir.

B.E.D Eğitmeni olabirmiyim?

Mucizeyim’in Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Sisteminin Eğitici Sertifika programı yoktur. İsim hakkı saklı
olduğundan profesyonel olarak bu isimler kullanılarak eğitmenlik yapılamamakta, logo ve markası kullanılamamaktadır. Bununla beraber Başak Yüksel Yıldırım’dan öğrendiğiniz her bilgiyi paylaşabilir,
uygulama yapabilir, bildiğiniz diğer metodlarla birlikte kullanabilirsiniz. Pratiğinizin artması bakımından
tavsiye edilmektedir.