Sık Sorulan Sorular

Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Nedir?

Bütünsel şifa, kendi kendini iyileştirme ve dönüşüm  sistemidir. Fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal, finansal, çevresel, ilişkisel ve kişiye özgün kalıpların kalıcı olarak dönüşmesi ve farklı olasılıklar yaratmak için kullanılmaktadır. Kendi mucizevi potansiyelimizin, kalp ve saf bilinç alanının gücünü keşfetmekle de ilgilidir.

Bütünsel Enerjetik Dönüşüm nasıl uygulanır?

Kuantum fiziğine göre odağımızı yönlendirdiğimiz şeyin oluşumunda katkımız vardır. Hayatımızda beliren her olaya bir anlam veririz ve/veya anlam verdiğimiz olayları yaşarız. Her anlam ise duygu yüklü holografik bir bilgi kalıbıdır. Anılarımız ve arzularımızı farklı açılardan sorular sorarak incelediğimizde bilgi kalıplarımızdan şüphe duymaya başlarız. Tam bu noktada tarafsız bir dikkatle yapılan gözlem, kalp ve saf bilinç alanına erişim ile enerji meridyenlerinin uyarılması ve serbest bırakma eylemi  atom altı düzeyde niyetimiz doğrultusunda istenen zihinsel-duygusal-fiziksel dönüşümü bir an’da yaratır, bu bir bilinç teknolojisidir. Yapılan çalışmalarda hikayelere girilmeden kalp ve saf bilinç alanının sınırsız potansiyelinden yararlanılır. Eğer şifa olacaksa tüm holografik ve morfogenetik etkilerin enerjetik dönüşümü söz konusu olduğundan hızlı, etkili ve kalıcı olur.

Bütünsel Enerjetik Dönüşüm hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Bütünsel Enerjetik Dönüşüm uygulaması her türlü fiziksel ve duygusal rahatsızlığın kalıcı olarak iyileşmesine vesile olabilmektedir. Gerçekleşen mucizevi iyileşmelerde evrensel bilinç alanına erişilerek kendimizi aradan çekeriz ve alanın çalışmasına şahitlik ederiz. Eğer şifa olacaksa, niyet edildiği anda dönüşüm başlar. Birkaç dakika içinde  skolyoz hastalarının kemiklerin bir an’da  düzeldiğini, kist’lerin aniden yok olduğunu gözlemlediğimiz birçok vaka vardır.

Bütünsel Enerjetik Dönüşüm’den kimler yararlanabilir?

Her türlü fiziksel, duygusal ve zihinsel rahatsızlığı olanlar,
Karar vermekte zorlananlar,
Hedef arzu ve isteklerine ulaşmakta zorlananlar,
Aynı problemli durumların tekrarını yaşayanlar,
İlişki problemi olanlar,
Maddi sıkıntı çekenler,
Yaşama sevinci azalmış olanlar,
Önsezi, öz güven ve öz-farkındalıklarını geliştirmek isteyenler,
Bilinçlerinin gücünü keşfetmek isteyenler,
Arzu ettikleri hayatı yaratabilmenin dinamiklerini kullanmayı öğrenmek isteyenler,
Uygulamalarının etkinlik ve hızını arttıabilecek yöntemleri öğrenmeye açık olan doktor,alternatif tıp uzmanı, enerji terapisti, hemşire, huzurevi çalışanı, klinik psikolog,öğretmen,yaşam koçu,sanatçı, kişisel gelişim uzmanı ve bunun gibi insanlara hizmet veren kişiler ve
Bu konuya içinde istek ve rezonans hisseden herkes yararlanabilir.

Bütünsel Enerjetik Dönüşümde hangi metodlar kullanılmaktadır?

Farklı Sorgulama Teknikleri, The work, Bilinç Teknolojileri, Matrix Energetics, İki Nokta tekniği, Enerji Pisikolojisi-Enerji Meridyen Uyarım Sistemleri, Serbest Bırakma Teknikleri, Enerji Şifa Teknikleri, Deeksha enerji aktarımı ve Başak Yüksel Yıldırım’ın kendi özgün sistemi.

Sorgulama Teknikleri nedir?

Yaptığımız her yorum, analiz ve davranışlarımızın temelinde kendimize sorduğumuz sorular yer almaktadır. Ne sorarsak onun cevabını alır ve yaşarız. Diğer bir deyişle, hayat sorularımıza cevaptır diyebiliriz. Çoğunlukla neyi nasıl sorduğumuzu fark etmeden rahatsızlık veren duygu ve düşüncelerimizi değiştirmeye çabalarız.  Oysa bu çabalar aynı düşünce ve duyguların tekrarına sebep olur. Doğru soru sormayı öğrenmek ve düşünce ve inanç kalıplarımızı doğru bir şekilde sorgulamak ve bunu alışkanlık haline getirmek, bizi bu tekrar çemberinden hızla çıkartır ve  sürpirizlerle dolu yepyeni olasılıklara kapımızı aralar.

The Work nedir?

Bayron Katie’nin geliştirdiği; acı çekilen düşünce kalıplarının değiştirilmesini kolaylaştıran pratik ve etkili bir sorgulama yöntemidir. Başak Yüksel Yıldırım bu etkin tekniği, diğer farklı yöntemlerle entegre ederek uygulamakta ve çok hızlı sonuçlara ulaşılmasına rehberlik etmektedir.

Bilinç Teknolojileri nedir?

Bilimin bilinç’in ne olduğuna dair henüz kesin bir yanıt bulamadığı, bununla beraber kuantum fiziği ile birlikte bilincin yaşadığımız evren ve madde üzerinde etkili olduğunun ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Doğal olarak beyin, zihin ve bilinç konularında her gün yeni bilgilere ulaşılmakta ve yeni teoriler ortaya atılmaktadır. Zihin gücü ile iyileşme, enerjetik dönüşüm sistemleri, kuantum düşünce modelleri, Neuro Linguistic Programming (NLP), Matrix Energetics (Matriks Enerjetik), gibi değişik yöntem, metod ve teknik ortaya çıkmakta insan potansiyelini arttırmak için insanlığa sunulmaktadır. Başak Yüksel Yıldırım bu öğretilerin ve enerji şifa tekniklerinin birçoğunu uzun yıllar inceleyerek yurt içide ve yurt dışında sertifikalı eğitimler almış, bilgi, sezgi ve tecrübelerinin senteziyle kendine has pratik bir şifa uygulama yöntemi geliştirmiştir.

Matrix Enengetics nedir?

Dr. Richard Bartlett’ın geliştirdiği ve bilinç teknolojisi olarak nitelendirdiği, temelinde kuantum fiziği, sicim teorisi, morfik alan ve morfik rezonans gibi yeni bilim kuramlarının olduğu an’da hızlı, etkili, kalıcı dönüşüm sağlayan şifa verici bir sistemdir. Uygulamalar; rasyonel aklın ötesine, saf bilinç alanının bilgeliğine erişilerek, hafif dokunuşlarla yapılır ve kuantum seviyede realite dönüştürülerek yeniden yaratılır, böylece değişimin makro etkileri kolaylıkla gözlemlenir. Fiziksel ve duygusal durumların ‘AN’ da çözülebildiği bu uygulama sırasında yumuşak bir dönüşüm dalgası hissedilerek, beden aniden tamamen gevşemiş hale girebilir.

İki Nokta Tekniği nedir?

Hawaii kökenli binlerce yıllık bir şifa tekniğidir. Amerikalı iki Doktor tarafından Dünyaya tanıtılmıştır. Bu doktorlardan biri olan Dr. Richard Bartlett’in kurucusu olduğu Matrix Energetics sisteminin temelinde bu teknik vardır. Enerjetik dönüşüm ile hızlı, etkili ve kalıcı etki yaratır. Kalp ve sağ beynin entegre edilerek saf bilinç alanının sınırsız potansiyelinden yararlanmayı içerir. Yapmaktan ziyade  kendi önümüzden çekilerek evrensel bilincin bilgeliğine kendimizi bırakmakla ilgilidir.

Enerji Şifa teknikleri Nedir?

Günümüzden binlerce yıl önce Uzak Doğu, Hawaii, Mısır gibi kadim kültürlerde tüm  varlığın özü olan, çinlilerin “chi”, japonların “ki”, hintlilerin “prana” adını verdiği, “yaşam enerjisi” alanının dengelenmesinin bedenin kendi kendini iyileştirme sürecini hızlandırdığı bilinmekteydi. Genel olarak bioenerji adı verilen daha çok eller ile enerji aktarmak sureti ile yapılan enerji ile şifa verme yetisi, halk arasında el almak olarak nitelendirilen inisiyasyon (uyumlanma) yolu ile, zahmetli ve uzun süren eğitim ve deneyim süreci sonunda elde edilebilmekteydi. Farklı isimler adı altında uygulanan bu tür kadim öğreti, metod ve teknikler günümüzde modern bilimin ve bilinç teknolojilerinin de desteğini kazanarak çok daha kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir hale gelmiştir. Böylece, enerji aktarımının yanı sıra enerjetik bilgi kalıplarını dönüştüren pratik yöntemler ve/veya frekans tedavileri modern tıp’a destek olarak daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Başak Yüksel Yıldırım yurt içinde ve dışında aldığı eğitimler ile uyumlandığı ve öğrendiği birçok farklı enerji şifa tekniğini kendi deneyimleri ile sentezleyerek kendine haz etkin bir tarz geliştirmiştir.

Enerji Pisikolojisi-Enerji Meridyen Uyarım Sistemleri nedir?

Yaşam enerjisi bedeni saran enerji meridyenleri vasıtası ile akmaktadır. Doğu tıbbında herhangi bir duygusal ve/veya fiziksel rahatsızlık belirtileri oluşmadan önce yaşam enerji akışında düzensizlikler meydana geldiği bilinmektedir. Bu akışı dengelemek üzere enerji meridyenleri uyarılarak yapılan birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları akapunktur, meridyen terapileri, Qi-kong ve Norbekov gibi egzersizler, EFT gibi yöntemlerdir. Başak Yüksel Yıldırım’ın Bilinç Teknolojileri ve sorgulama yöntemleri ile harmanlayarak uyguladığı  enerji meridyeni uyarım metodu çok pratiktir. Hikayelere girilmeden ve travma bulmaya gerek kalmadan hızlı, etkili, kalıcı sonuç verir. Enerji pisikolojisi veya meridyen vuruşu olarak da adlandırılan ve kolaylıkla öğrenilebilen bu yöntem fiziksel, zihinsel ve duygusal rahatsızlıkların temelindeki bilgi kalıplarının dönüşümünde kullanılanılmaktadır.

Deekhsha (ilahi dokunuş) nedir?

Herhangibir  inanç sistemi veya sipirütüel öğretiye ait olmayan insanı zihinsel şartlanmalarından kopararak doğrudan kendi gerçekliğine götüren bir evrensel enerjidir. Beynin nörobiyolojik yapısının ve chakra sisteminin dengelenmesi ile bireyin birlik bilincine ulaşmasına aracı olan deekhsha enerji aktarımı, uyumlama almış uygulayıcılar tarafından, eller ile tepe chakraya dokunarak 2-3 dk süresince aktarılır. Sayısız faydası olan Deekhsha’nın en önemli kazanımı Birlik Bilincine ulaştırmasıdır. Deekhsa uygulayıcısı olan Başak Yüksel Yıldırım bireysel ve grup çalışmalarında sezigleri doğrultusunda  zaman zaman Deekhsah enerji aktarımı da yapmaktadır.

İki tam günlük Atölye çalışması sonrası kendime veya başkalarına uygulama yapabilirmiyim?

Evet, atölye çalışmasında öğrendiklerinizi kendiniz ve yakınlarınıza uygulayabilir, bildiğiniz diğer metod ve tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz, pratiğinizin artması bakımından yararlı olacaktır. Ancak, uygulamalarınızın etkinliğinin artması için iki tam günlük “Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Seviye 2” Uygulamalı Eğitimin alınmasında ve Pratik Günlerine katılınmasında fayda vardır.

Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Uygulayıcısı olabilirmiyim?

Mucizeyim Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Sisteminin Uygulayıcılık Sertifika Programı yoktur. İsim hakkı saklı olduğundan profesyonel olarak bu isimler kullanılarak uygulayıcılık yapılamamakta, logo ve markası kullanılamamaktadır. Bununla beraber, Başak Yüksel Yıldırım’ın  çalışmalarından öğrendiklerinizi kendiniz ve yakınlarınıza uygulayabilir, bildiğiniz diğer metod ve tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz. Pratiğinizin artması bakımından tavsiye edilmektedir.

Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Eğitmeni olabirmiyim?

Mucizeyim’in Bütünsel Enerjetik Dönüşüm Sisteminin Eğitici Sertifika programı yoktur. İsim hakkı saklı olduğundan profesyonel olarak bu isimler kullanılarak eğitmenlik yapılamamakta, logo ve markası kullanılamamaktadır. Bununla beraber Başak Yüksel Yıldırım’dan öğrendiğiniz her bilgiyi paylaşabilir, uygulama yapabilir, bildiğiniz diğer metodlarla birlikte kullanabilirsiniz. Pratiğinizin artması bakımından tavsiye edilmektedir.