Gizlilik İlkesi

Taraflar her iki tarafın izni olmadan kişilik hakları ve ticari sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcının kimlik ve adres bilgileri, yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

Katılımcı, kendisine ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine izin vermektedir.

Katılımcı, program sırasında veya program dışındaki zamanlarda, programın tamamı veya bir kısmının veya programa katılan herhangi bir katılımcı ve eğitimci şahsın görüntü ve seslerini kayıt edemez. Basın, yayın veya İnternet ortamında açıklayamaz ve paylaşamaz. Eğitim sırasında kendisine verilen belge ve eğitim program bilgilerini, benzer eğitim yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşamaz.