Kurumsal Hizmetler

Şirketlerin yapısını yeni bilimin gözdesi morfik alan kuramı açısından değerlendirirsek, tıpkı yaşayan biyolojik organizmalar gibi olduklarını görürüz. Şirketler çalışan her bir bireyin karakteristik yapısını ve davranış kalıbını hem içeren hem de organize eden ortak bir morfik alana sahiptirler. Morfik alan kavramı, gittikçe artarak alışkanlık haline gelen birikmiş ortak hafıza olarak tanımlanabilir. Yani, çalışan her bir bireyin olası problemi ve/veya olumlu motivasyonu ve birbirleri ile paylaşılan ortak morfik alan realitesi Şirketin performansında mutlak olarak etkilidir.

Şirket çalışanlarına yönelik olarak yaptığımız Atölye çalışmalarında kişilerin;

Kuantum bilinç potansiyelini keşfetmeleri,

Morfik alan realitesi farkındalığı,

Zihinsel ve duygusal blokajlarının çözülmesi,

İçsel değerlerinin analizi ile varsa çelişkilerin elimine edilmesi,

Yargısız ve esnek iletişim becerilerinin gelişmesi,

Arzu ettikleri sonuca ulaşabilme dinamiklerini kullanmayı öğrenmeleri,

Bireysel ve kurumsal önderlik becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen Katkılar şunlardır :

 • Kişilerin geliştirmesinde fayda olan, kendisine engel olan yönlerinin inanç kalıpları ile bağlantısının fark edilmesi,
 • Olumsuz inanç kalıplarınının dönüştürülmesi,
 • Güçlü yönlerin belirginleşip, bunun bireysel ve ekip çalışmalarındaki      sorumluluklarına yansıması,
 • Uyum ve güven artışı,
 • Öz güven ve başarı artışı,
 • Olumlu ve çözüm odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
 • Kişisel kabul,
 • İçsel değerlerdeki çelişkilerin farkına varılması ve yarattığı stresin azalması,
 • Öfke kontrolü, esneklik , belirsizlik hallerinde olasılıkları net görme,
 • Kendi potansiyelinin farkında olmak,
 • Kurumsal liderliğe katkı,
 • Takım olarak arzu edilen hedefe ulaşmak için katkıda bulunma duygusunun  geliştirilmesi.

Yapılan çalışmalar hem bireyleri hem de Şirket ortamını iyileştirerek geliştirmektedir. Kendileri ile barışık bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları sinerji, Şirketlerin başarısının artarak devam etmesi için önemli bir basamak olarak ortaya çıkmaktadır. Karşılıklı görüşerek kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun çalışma planını birlikte oluşturabilmek için mail veya telefon yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.