Mucizeyim Nedir?

Mucize dediğimiz şeylerin varlığı zaten bilinen, fakat henüz ispatlanmamış belirtiler olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer değişle bilimsel gerçekler ortaya çıktıkça mücizeler teknoloji adını almaktadır. Bu bilimsel gerçekler insanlar ile paylaşıldıkça, herkesin mucizelerin kapısını aralayabilme olasılığı da artmaktadır. İnsan bedeni, zihni, duygu ve bilinci kadim ruhsal bilgi, insan potansiyelinin yüceliğine mutabık kalmaktır. Yeni bilimin gözdesi kuantum fiziği, süper sicim teorisi, morfik alan ve morfik rezonans gibi kavramlar herkes tarafından özümsenir hale geldiğinde  ise, binlerce yıllık ruhsal bilgilerin özümsenmesi de kolaylaşmaktadır. İnsanın, mucizenin ta kendisi olduğunu idrak edebilmesi için bilmekten daha çok deneyimlemesi önemlidir. Bu nedenle;

Başak Yüksel Yıldırım tarafından yapılan çalışmalarda;

Kişilerin kendi mucizevi potansiyellerini fark etmelerine,

Mucizevi dönüşümleri deneyimlemelerine odaklanılmaktadır.

Çalışma sürecinde;

Arzularınızın temelimdeki çelişkili duygular fark edilerek dengelenmekte,

Memnun olmadığınız düşünce-inanç kalıplarınıza ve anılarınıza bağlı olan olumsuz duygu frekanslarınız nötr hale getirilmekte,

Şartlanmış olduğunuz zihinsel kalıplarınız ile bağımlılıklarınızın dönüşümü başlatılmaktadır.

Böylece, hayatınızda beliren şeyleri kontrol etme ihtiyacınız ortadan kalmakta,

Arzu ve İsteklerinize tam olarak sahip olmanıza olanak sağlayan, her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna dair güven duygunuz gelişmektedir.

Yeni bilimin bakış açısı ile insan bedeni bir yapı değil, bilgi ve ışıktır. Bilincin ve niyetin yaşadığınız dünya ve beden üzerinde mutlak etkisi vardır.

Dolayısı ile, düşünceleriniz, inanç kalıplarınız ve duygularınızda meydana gelen değişimler;

Fiziksel ve ruhsal yapınızı,

Gerçeklik kavramınızı ve

Yaşadığınız dünyayı bir anda dönüştürme potansiyelini içerir.

Değişimler bilgi ve ışık düzeyinde oluştuğunda; hızlı, etkin ve kalıcı dönüşüm gerçekleşir. Bu bir mucize ve bilinç teknolojisidir. Aslında mucize sizsiniz!